Weetjes: Wij kunnen geen katten aanvaarden die aan een bes- mettelijke ziekte lijden, waardoor de gezondheid van hun soortgenoten in gevaar kan worden gebracht. In geval van twijfel, raadplegen wij onze wettelijke benoemde superviserende dierenarts. Alle poezen die in het hotel logeren moeten de nodige  vaccinaties hebben van kattenziekte, niesziekte en leucose (verplicht vanwege FOD Volksgezondheid). Deze moeten ze ontvangen hebben minstens 3 weken voor hun aankomst in het hotel en minder dan 1 jaar geleden. Gelieve dan ook het vaccinatieboekje mee te brengen. Hebben ze op de dag van aankomst nog geen behan- deling gekregen tegen vlooien en teken, krijgen ze een produkt in de nek in het hotel zelf. Een vlooienbandje is niet voldoende. Alle katers dienen gecastreerd te zijn, logement voor katers jonger dan 6 maanden is wel toegelaten. Om hun verblijf zo gezellig mogelijk te maken, hebben jullie poezen graag iets mee van thuis, een dekentje, kussen, oude t-shirt, (de geur van thuis moet mee- komen, niets wassen!) speelgoed, eigen eetbakje, enz. Je poezen mogen ook het gevoel hebben dat ze op vakantie zijn! Bij de aankomst, gelieve dit formulier ingevuld mee te geven (keuze tussen 1 tot 6 poezen). Hebt u geen printer, stuur het mij dan minstens 1 dag voor de aankomst via e-mail terug. Het hotel is alle dagen open van 9 tot 21u, op afspraak. Indien een genomen afspraak gewijzigd moet worden, of niet nageleefd kan worden, gelieve mij dan zo snel mogelijk hiervan te verwittigen. Dank u! Indien u als baasje nog bijkomende informatie nodig hebt, contacteer me gerust! Veel poezengroetjes, Carine
A savoir : Nous ne pouvons pas accueillir d’animaux atteints de maladie contagieuse, au risque de mettre ainsi en danger la santé de leurs congénères. En cas de doute, nous consultons notre vétérinaire légalement chargé de nous contrôler. L'Autorité Fédérale chargée de la Santé Publique impose la vaccination des chats résidant dans l'hôtel contre le typhus, le coryza et la leucose. Ces vaccins doivent avoir été administrés entre 3 semaines au mini- mum et moins d'un an avant leur arrivée. N'oubliez donc en aucun cas d'apporter le(s) carnet(s) de vaccination. Tout chat résidant dans l'hôtel doit être à jour de traite- ment antiparasite : tiques & puces tous les mois, vermi- fuge tous les 6 mois. Le collier antiparasites est insuffi- sant. Si le ou les chat(s) n'est (ne sont) pas à jour de traitement, celui-ci sera appliqué à l'hôtel-même dès son (leur) arrivée. Les chats mâles de plus de 6 mois résidant dans l'hôtel doivent avoir été castrés (mention dans le carnet). Pour rendre le séjour du chat aussi agréable que possible, n'hésitez pas à apporter des objets bien à lui tels qu'une couverture, un coussin, un vieux t-shirt imprégnés de l'odeur de chez lui (ne pas laver !), un jouet personnel, son propre bol à manger, etc. Ce lien affectif matériel peut vraiment le décontracter, et dès lors lui donner, pourquoi pas, à lui aussi une sensation de vacances ! Remettez-moi le jour de l' arrivée ce formulaire dûment rempli en ayant choisi au préalable celui qui convient (de 1 à 6 chats).  Si vous n' avez pas d' imprimante, remplis- sez-le électroniquement et renvoyez-le-moi par e-mail au moins un jour précédant l'arrivée. L’hôtel est ouvert tous les jours de 9 à 21h, sur rendez- vous. Si un changement, imprévu ou non, survient concernant un rendez-vous pris auparavant, veuillez s’il vous plaît m’en prévenir dès que possible. Merci ! Si, en tant que propriétaire de chat(s), il vous reste quelqu’incertitude, n'hésitez pas, contactez-moi. Bien à vous, à votre service, et, bien sûr, salutations également de ma petite communauté ronronnante ! Carine
Policy & important facts: We cannot accept cats with an infectious disease, which can endanger the health of the other cats. In case of doubt, we consult our legal named supervised veterinarian. All the cats staying at our hotel, have to be vaccinated against Leukemia (Felv), Distemper Virus (panleukope- nia, also called infectious enteritis), and catflu (FHV, Calici. . .). These vaccines have to be administered at least between 3 weeks and less than a year before your pets’ arrival at the hotel. This is an official regulation, meaning required by the Ministry of Health. We kindly ask you to bring their treatment booklets with you, this in order for us to keep our administration correct and to be able to handle the vaccination certificates to an inspector if needed. We also have to ask you to treat your furry friends with flea and tick prevention. If at the beginning of their stay, they have not received this treatment yet, or if the product was administered longer than 4 weeks before their arrival, we will take care of this preventive treatment and the cost will be charged to you at the end of your beloved cats’ vacation. We cannot accept flea collars as suffisant prevention. All male cats should be neutered, except those younger than 6 months of age. To keep your lovely kitties comfortable, we strongly advise you to bring their favorite toys, blankets (unclea- ned of course, they want the place to smell like home), and/or food dishes. A sudden diet change is not recommended, so please feel free to bring your pets’ usual nutrition. On arrival, please hand us the completed registration form or email it to us at least one day ahead. On one document you can register up to 6 cats. The Cat Hotel is open every day from 9am to 9pm, with appointment. If a taken appointment needs to be changed or cancelled, please let me know in time as soon as possible. Thank you! If you have any questions, or need other advise, we will be glad to assist you. Purry Greetings, Carine
Wissenswertes: Wir akzeptieren keine Katzen mit einer ansteckenden Krankheit, weil sie die Gesundheit der anderen Katzen können gefährden. In Zweifelsfall beraten wir unseren Tierarzt - Supervisor. Alle Katzen, die im Hotel verbleiben, sollen die nötigen Vakzinationen bekommen haben (Katzenkrankheit, Katzenschnupfen, Leukose - von FÖD Volksgesundheit verpflichtet). Diese Vakzinationen sollen sie mindestens 3 Wochen vor ihrer Ankunft im Hotel und weniger als ein Jahr zurück bekommen haben. Bitte, nehmen Sie also das Katzenimpfbuch mit. Wenn sie bei Ankunft noch keine Behandlung gegen Flöhe und Zecken bekommen haben, kriegen sie ein Produkt im Nacken im Hotel selbst. Ein Flohhalsband reicht nicht. Alle Kater sollen kastriert sein. Für Kater jünger als 6 Monaten aber, gilt das nicht. Um ihre Unterkunft so angenehm möglich zu machen, haben die Katzen gerne etwas Vertrautes von Zuhause dabei: eine kleine Decke, ein Kissen, ein altes T-Shirt (der Duft von Zuhause soll mitkommen, bitte nichts waschen!), Spielzeug, eigener Fressnapf. Deine Katzen dürfen auch ein Feriengefühl haben! Bitte, geben Sie dieses Formular ausgefüllt bei Ankunft mit: für 1, 2 oder mehrere Katzen. Haben Sie keinen Drucker, bitte mailen Sie es mir mindestens 1 Tag vor der Ankunft. Das Katzenhotel ist von 09 bis 21 täglich geöffnet, auf Voranmeldung. Wenn ein genommen Termin geändert oder abgesagt muss werden, bitte informieren Sie mich so schnell wie möglich. Vielen Dank! Falls Sie noch weitere Auskünfte brauchen, können Sie mich sicher kontaktieren! Viele Katzengrüße, Carine
bedingungen
conditions
conditions
voorwaarden
@
@
@
@
Pages Pages Seiten Pagina's
bedingungen
conditions
voorwaarden
@
@
@
@
Weetjes: Wij kunnen geen katten aanvaar- den die aan een besmettelijke ziekte lijden, waardoor de gezond- heid van hun soortgenoten in gevaar kan worden gebracht. In geval van twijfel, raadplegen wij onze wettelijke benoemde super- viserende dierenarts. Alle poezen die in het hotel loge- ren moeten de nodige vaccinaties  hebben van kattenziekte, niesziek- te en leucose (verplicht vanwege FOD Volksgezondheid). Deze moeten ze ontvangen hebben minstens 3 weken voor hun aan- komst in het hotel en minder dan 1 jaar geleden. Gelieve dan ook het vaccinatieboekje mee te brengen. Hebben ze op de dag van aan- komst nog geen behandeling
gekregen tegen vlooien en teken, krijgen ze een produkt in de nek in het hotel zelf. Een vlooienbandje is niet voldoende. Alle katers dienen gecastreerd te zijn, logement voor katers jonger dan 6 maanden is wel toegelaten. Om hun verblijf zo gezellig mogelijk te maken, hebben jullie poezen graag iets mee van thuis, een dekentje, kussen, oude t-shirt, (de geur van thuis moet meekomen, niets wassen!) speelgoed, eigen eetbakje, enz. Je poezen mogen ook het gevoel hebben dat ze op vakantie zijn! Bij de aankomst, gelieve dit formulier ingevuld mee te geven (keuze tussen 1 tot 6 poezen). Hebt u geen printer, stuur het mij dan minstens 1 dag voor de aankomst via e-mail terug. Het hotel is alle dagen open van 9 tot 21u, op afspraak. Indien een genomen afspraak gewijzigd moet worden, of niet nageleefd kan worden, gelieve mij dan zo snel mogelijk hiervan te verwittigen. Dank u! Indien u als baasje nog bijkomende informatie nodig hebt, contacteer me  gerust! Veel poezengroetjes, Carine
A savoir : Nous ne pouvons pas accueillir d’animaux atteints de maladie contagieuse, au risque de mettre ainsi en danger la santé de leurs congénères. En cas de doute, nous consultons notre vétérinaire  légalement chargé de nous contrôler. L'Autorité Fédérale chargée de la Santé Publique impose la vaccina- tion des chats résidant dans l'hôtel contre le typhus, le coryza et la leucose. Ces vaccins doivent avoir été administrés entre 3 semaines au minimum et moins d'un an avant leur arrivée. N'oubliez donc en aucun cas d'apporter le(s) carnet(s) de vaccination. Tout chat résidant dans l'hôtel doit être à jour de traitement antipara-
site : tiques & puces tous les mois, vermifuge tous les 6 mois. Le collier antiparasites est insuffisant. Si le ou les chat(s) n'est (ne sont) pas à jour de traitement, celui-ci sera appliqué à l'hôtel-même dès son (leur) arrivée. Les chats mâles de plus de 6 mois résidant dans l'hôtel doivent avoir été castrés (mention dans le carnet). Pour rendre le séjour du chat aussi agréable que possible, n'hésitez pas à apporter des objets bien à lui tels qu'une couverture, un coussin, un vieux t-shirt imprégnés de l'odeur de chez lui (ne pas laver !), un jouet personnel, son propre bol à manger, etc. Ce lien affectif matériel peut vraiment le décontracter, et dès lors lui donner, pourquoi pas, à lui aussi une sensation de vacances ! Remettez-moi le jour de l'arrivée ce formulaire dûment rempli en ayant choisi au préalable celui qui convient (de 1 à 6 chats).  Si vous n'avez pas d'impri- mante, remplissez-le électroniquement et renvoyez-le-moi par e-mail au moins un jour précédant l'arrivée. L’hôtel est ouvert tous les jours de 9 à 21h, sur rendez-vous. Si un change- ment, imprévu ou non, survient concernant un rendez-vous pris auparavant, veuillez s’il vous plaît m’en prévenir dès que possible. Merci ! Si, en tant que propriétaire de chat(s), il vous reste quelqu’incertitude, n'hésitez pas, contactez-moi. Bien à vous, à votre service, et, bien sûr, salutations également de ma petite communauté ronronnante ! Carine
Policy & important facts: We cannot accept cats with an infectious disease, which can endanger the health of the other cats. In case of doubt, we consult our legal named supervised veterinarian. All the cats staying at our hotel, have to be vaccinated against Leukemia (Felv), Distemper Virus (panleukopenia, also called infec- tious enteritis), and catflu (FHV, Calici . . .). These vaccines have to be administered at least between 3 weeks and less than a year before your pets’ arrival at the hotel. This is an official regulation, meaning required by the Ministry of Health. We kindly ask you to bring their treatment booklets with you, this in order for us to keep
our administration correct and to be able to handle the vaccination certifica- tes to an inspector if needed. We also have to ask you to treat your furry friends with flea and tick preven- tion. If at the beginning of their stay, they have not received this treatment yet, or if the product was administered longer than 4 weeks before their arrival, we will take care of this preventive treatment and the cost will be charged to you at the end of your beloved cats’ vacation. We cannot accept flea collars as suffisant prevention. All male cats should be neutered, except those younger than 6 months of age. To keep your lovely kitties comfortable, we strongly advise you to bring their favorite toys, blankets (uncleaned of course, they want the place to smell like home), and/or food dishes. A sudden diet change is not recommended, so please feel free to bring your pets’ usual nutrition. On arrival, please hand us the completed registration form or email it to us at least one day ahead. On one document you can register up to 6 cats. The Cat Hotel is open every day from 9am to 9pm, with appointment. If a taken appointment needs to be changed or cancelled, please let me know in time as soon as possible. Thank you! If you have any questions, or need other advise, we will be glad to assist  you. Purry Greetings, Carine
Wissenswertes: Wir akzeptieren keine Katzen mit einer ansteckenden Krankheit, weil sie die Gesundheit der ande- ren Katzen können gefährden. In Zweifelsfall beraten wir unseren Tierarzt - Supervisor. Alle Katzen, die im Hotel verblei- ben, sollen die nötigen Vakzinatio- nen bekommen haben (Katzen- krankheit, Katzenschnupfen, Leukose - von FÖD Volksgesund- heit verpflichtet). Diese Vakzina- tionen sollen sie mindestens 3 Wochen vor ihrer Ankunft im Hotel und weniger als ein Jahr zurück bekommen haben. Bitte, nehmen Sie also das Katzenimpfbuch mit. Wenn sie bei Ankunft noch keine Behandlung gegen Flöhe und Zecken bekommen haben, krie-
gen sie ein Produkt im Nacken im Hotel selbst. Ein Flohhalsband reicht nicht. Alle Kater sollen kastriert sein. Für Kater jünger als 6 Monaten aber, gilt das nicht. Um ihre Unterkunft so angenehm möglich zu machen, haben die Katzen gerne etwas Vertrautes von Zuhause dabei: eine kleine Decke, ein Kissen, ein altes T-Shirt  (der Duft von Zuhause soll mitkommen, bitte nichts waschen!), Spielzeug, eigener Fressnapf. Deine Katzen dürfen auch ein Feriengefühl haben! Bitte, geben Sie dieses Formular ausgefüllt bei Ankunft mit: für 1, 2 oder mehrere Katzen. Haben Sie keinen Drucker, bitte mailen Sie es mir mindes- tens 1 Tag vor der Ankunft. Das Katzenhotel ist von 09 bis 21 täglich geöffnet, auf Voranmeldung. Wenn ein genommen Termin geändert oder abgesagt muss werden, bitte informie- ren Sie mich so schnell wie möglich. Vielen Dank! Falls Sie noch weitere Auskünfte brauchen, können Sie mich sicher kontaktieren! Viele Katzengrüße, Carine
conditions
Pages Pages Seiten Pagina's